Oferta

Odszkodowania związane z wypadkiem samochowym, motocyklowym.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu pełnego odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej. Zajmujemy się rzetelną wyceną szkód komunikacyjnych OC, weryfikacją odszkodowań tj. wycen powypadkowych sporządzonych przez Ubezpieczycieli, pomocą w precyzowaniu roszczenia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych takich jak samochód zastępczy, koszty holowania, utrata rynkowej wartości pojazdu po dokonanej naprawie.

Likwidatorzy szkód Ubezpieczycieli podczas oględzin uszkodzonego pojazdu bardzo często nieprawidłowo kwalifikują uszkodzone części do naprawy zamiast do wymiany. Kosztorys naprawy przedstawiony poszkodowanemu zazwyczaj jest uproszczony i nie odpowiada rzeczywistej wartości szkody. Naszym zadaniem jest weryfikowanie kosztorysów, w tym stawek godzinowych za roboczogodzinę przyjętych w kalkulacji, kosztów lakierowania, prawidłowość przyjętych do wyceny cen części zamiennych. Weryfikujemy prawidłowość stosowania zamienników proponowanych przez Ubezpieczycieli w miejsce uszkodzonych części oryginalnych.

Ustalamy zasadność szkody całkowitej. Ustalamy wartość pojazdu przed szkodą i rzeczywisty koszt naprawy. W oparciu o przygotowane materiały dokonujemy sprecyzowania roszczenia wobec podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Wydajemy opinie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadkach kiedy ustalenie sprawcy wypadku czy kolizji jest wątpliwe dokonujemy rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, a także tworzymy analizy czasowo-przestrzenne, które są podstawą ustalenia sprawcy i osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. Ustalamy stopień przyczynienia się każdego z uczestników do zaistnienia zdarzenia. Weryfikujemy szkody z Auto Casco, które wyceniane są wg odrębnych zasad.

Wyceniamy wartość maszyn i urządzeń dla celów ubezpieczeniowych tj przed zawarciem umowy i w związku z likwidacją szkody. Wykonujemy oględziny i opracowania dokumentacji dla rejestracji pojazdów zabytkowych. Sporzadzamy opinie w zakresie uszkodzonych numerow identyfikacyjnych.

Oferujemy pomoc prawną i techniczną w odzyskaniu odszkodowania po szkodzie komunikacyjnej i losowej
Wszystkie opracowania wykonują rzeczoznawcy samochodowi, rzeczoznawcy motoryzacyjni i biegli w wymienionych specjalnościach. Obsługujemy bezpośrednio teren Śląska i Zagłębia a przez rzeczoznawców współpracujących z nami teren całego kraju. Nasi rzeczoznawcy codziennie są do dyspozycji w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Knurowie, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Wodzisławiu Śląskim, Będzinie, Dąbrowie Górnicze, Poznaniu, Wałbrzychu. Zobacz listę naszych rzeczoznawców.

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, bądź wątpliwości co do wartości ustalonego odszkodowania prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe.

Ceny opinii, kosztorysów zaczynają się od 180 zł i zależą od poświeconego przez rzeczoznawcę czasu (pracochłonności), użytych do opiniowania programów komputerowych, zakresu szkody i ostatecznej wartości przedmiotu sporu. Zobacz cennik naszych usług.

Comments are closed